سندیکای شرکت های مکان یابی و شناسایی رادیویی (RPICS)-تیدار

تایتل-تیدار نام مشتری:

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی (RPICS)

تایتل-تیدار حوزه فعالیت:

اتحادیه و سندیکای صنف شرکت های شناسایی و رادیویی

تایتل-تیدار نوع وب سایت:

اتحادیه / خدمات به اعضای هم صنف

تایتل-تیدار نوع طراحی وب سایت:

داینامیک / واکنش گرا (Responsive)

تایتل-تیدار طراحی قالب:

اختصاصی

گروه نرم افزاری تیدار عضو مجازی و دیجیتالی شما...!
2020 © Tidaar Group. All Rights Reserved